Frågor & svar äggdonation

Här hittar du svar på de frågor vi oftast får om äggdonation. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hur går det till att bli äggdonator?
Som ett första steg fyller du i vårt frågeformulär. Så snart du besvarat frågorna och vi kan se att du uppfyller våra grundkriterier kontaktar vi dig med erbjudande om en tid för tid för ett blodprov då vi undersöker dina fertilitetshormoner. Om provet är bra, följer en intervju med en koordinator samt en läkarundersökning då också ett blodprov tas för att utesluta smitta. Till sist genomförs en genetisk utredning. Läs mer här (länk till vilka prov som tas). När testerna är gjorda och har blivit godkända, blir du äggdonator hos Livio och vi börjar tillsammans att planera för själva donationen.

Kan jag vara anonym donator?
Dina uppgifter förvaras endast hos Livio Egg Bank. Du kommer att vara anonym inför blivande föräldrar, men enligt svensk lagstiftning ska ett barn som har tillkommit genom donation av ägg eller spermier, ha möjligheten att vid mogen ålder kunna ta reda på sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet i framtiden. I de fall där det skulle bli aktuellt kommer Livio Egg Bank alltid att kontakta dig innan, så att du är förberedd. Läs mer här (länk till vad säger lagen om anonymitet)

Får andra veta att jag är donator?
Nej, din identitet är krypterad och dina personuppgifter skyddas av Livio Egg Bank. Det kommer till exempel inte att finnas uppgifter om att du är donator i din vanliga läkarjournal eller på andra ställen utöver hos oss.

Hur ofta kan man donera ägg?
De flesta donerar ägg 1-3 gånger. Minst en menstruationscykel måste passera mellan donationerna.

Får jag ett arvode?
Donation skall enligt svensk lag ske altruistiskt, det betyder att du som donator ger av fri vilja, i syfte att hjälpa någon annan och utan ekonomisk vinning. Den ekonomiska ersättning du får, är avsedd att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst vid besök och resor till kliniken. Som äggdonator ersätts du med 12.100 kronor för varje donation till Livio Egg Bank.

Hur många barn kan jag ge upphov till?
En äggdonator i Sverige får enligt svensk lagstiftning ge upphov till barn i högst 6 familjer.

Hur blir jag donator?
Fyll i ansökan här, så kontaktar vi dig för nästa steg. Våra kliniker finns i Umeå, Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö

Finns det någon åldersgräns för att bli donator ?
Som äggdonator skal du vara mellan 23 och 35 år.

Vilka undersökningar behöver jag göra för att bli donator?
Inledningsvis tar vi ett blodprov då vi undersöker dina fertilitetshormoner. Dessa provsvar ger oss ofta en uppfattning om antalet och kvalitén på dina ägg. Senare under utredningens gång testar vi även för könssjukdomar samt vissa genetiska sjukdomar. Du får självklart ta del av resultaten. Här kan du läsa mer om vilka undersökningar som genomförs.

Påverkas mina möjligheter att få barn i framtiden?
Vid en normal cykel producerar kvinna endast ett ägg som kan befruktas samtidigt som flera andra ägg mognar. Dessa övriga ägg förtvinar och kroppen stöter bort dem. Detta innebär att alla ägg som hämtas ut ändå hade försvunnit och att ägguttaget vid en donation inte påverkar en framtida graviditet.

Gör det ont att donera ägg?
De flesta kvinnor upplever inte att det gör ont men det finns ett fåtal som upplever smärta. Du får lokalbedövning och snabbverkande morfin under själva ägguttaget och vår duktiga personal ser till att du hela tiden har det du behöver.

Kan jag donera om jag använder preventivmedel, såsom p-piller, spiral eller P-stav?
Ja, p-piller eller spiral (även hormonspiral) är inget hinder. Du kommer att göra ett uppehåll med dina p-piller under själva stimuleringen inför donationen och kan börja med dessa igen när du får din mens 1-2 veckor efter donationen. Spiralen får vara kvar även under stimuleringen inför donation. Använder du p-stav kan det vara ett bra tillfälle att donera när det börjar bli dags att byta ut den, den behöver tas ut ungefär 6 veckor före ägguttaget.

Kan jag bli donator om jag har haft klamydia?
Ja, om du har genomgått behandling mot klamydiainfektion så kan du bli donator.